Відділення театрального мистецтва

Академік-секретар: Резнікович М. І.
Телефон: 234-95-09;  235-42-50 (факс)
Заступник академіка-секретаря: Безгін О.І., Коломієць Р.Г.
Бюро відділення: Резнікович М.І., Безгін О.І., Коломієць Р.Г.
Тимчасово забезпечує функції ученого секретаряВладимирова Наталія Вікторівна
Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 20, м. Київ, 01054
Телефон: 486-37-41
E-mail: 

Відділення театрального мистецтва складається з 13 членів, 7 дійсних членів (академіків),  8 членів-кореспондентів.

Головне завдання членів театрального відділення Академії полягає в збереженні високого професійного рівня і розвитку театрального мистецтва. Видатні діячі вітчизняного театрального мистецтва прагнуть, щоб театр вселяв добро і гармонію в людські душі, зберігав кращі національні традиції й водночас збагачувався досягненнями світової сценічної культури. Академік-секретар відділення – Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, професор М.І.Резнікович; його заступник – член-кореспондент НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор Р.Г.Коломієць. Дійсні члени (академіки) відділення: О.І.Безгін, Б.М.Козак, М.С.Левитська, Ю.М.Мажуга, Т.Є.Назарова, Ф.М.Стригун, М.І.Резнікович; члени-кореспонденти: Н.В.Владимирова, М.В.Захаревич, Р.Г.Коломієць, Ж.О.Мельников, П.Ф.Панчук, Ю.В.Шевченко.

Основними напрямками досліджень учених-театрознавців відділення є розробка концептуальних засад реформування театральної галузі, поліпшення стану театральної освіти, теорії і практики театру, створення сторінок історії сучасного українського театру, вивчення проблем розвитку українського музичного та музично-драматичного театру, досягнень і проблем вищої театральної школи України в контексті розвитку сучасного театру, участь у розробці державних законопроектів щодо розвитку театральної галузі в Україні.

Члени відділення беруть участь у численних гастролях в Україні та за її межами, організовують в рамках фестивалів і беруть участь у науково-практичних конференціях, очолюють журі престижних міжнародних театральних фестивалів, виступають з лекціями, доповідями, надають інтерв’ю ЗМІ, беруть участь у телевізійних та радіопрограмах з проблем театрального мистецтва, створюють монографічні дослідження з проблем історії вітчизняного театру, виступають з публікаціями у засобах масової інформації, проводять наукові конференції, присвячені театральній освіті в Україні, беруть участь у роботі Державних екзаменаційних комісій вищих навчальних закладів, комісій Міністерства культури та інформаційної політики України, Наглядових Рад театрів України, є керівниками дисертаційних досліджень з проблем театральної галузі.

Театральне відділення вживає конкретних заходів щодо поліпшення театрознавчої освіти, зокрема, запроваджено експериментальний курс на базі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, майбутні театрознавці якого вивчають фахові дисципліни безпосередньо в театрі, беруть участь у театральному процесі на всіх етапах створення вистави. Члени відділення надають також методичні рекомендації театрам України.

Академіки: дійсні члени

Члени-кореспонденти

Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram