Відділення синтезу пластичних мистецтв

Академік-секретар: Бокотей А.А.

Заступник академіка-секретаря: Міщенко О.М. Бюро відділення: Бокотей А.А., Міщенко О.М., Даниленко В.Я., Шейко В.М.

Учений секретар – Марковський Андрій Ігорович (за посадою)

Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 20, м. Київ, 01054
Телефон: 486-38-01
E-mail: 
Відділення синтезу пластичних мистецтв складається з 13 членів, 4 дійсних членів (академіків),  9 членів-кореспондентів. Секція естетики та культурології складається з 3 дійсних членів (академіків) + 2 членів-кореспондентів.

Відділення синтезу пластичних мистецтв і секція естетики та культурології покликані координувати процеси взаємодії в різних напрямках творчої діяльності, практики й теорії розвитку сучасної культури. Члени відділення ведуть активну громадську, наукову і творчу роботу, беруть участь у найпрестижніших науково-практичних та культурно-мистецьких акціях, що провадяться як в Україні, так і за її межами, виступають у засобах масової інформації, створюють фундаментальні монографії, підручники, дослідницькі та науково-методичні праці, де досліджують проблеми синтезу мистецтв. Академік-секретар відділення — академік НАМ України, народний художник України, професор А.А.Бокотей. Дійсні члени (академіки) відділення: А.А.Бокотей, О.А.Векленко, В.Я.Даниленко, В.М.Прядка, М.І.Яковлєв; члени-кореспонденти: С.В.Бабушкін, О.Я.Боднар, В.М.Бондаренко, А.В.Гайдамака, В.І.Лесняк, О.М.Міщенко (заступник академіка-секретаря відділення), В.І.Пасівенко, Л.П.Скорик, В.К.Шостя (заступник академіка-секретаря відділення). Дійсні члени (академіки) секції естетики та культурології відділення синтезу пластичних мистецтв: Л.М.Медвідь, В.М.Шейко; члени-кореспонденти — О.М.Голубець, Л.М.Новохатько.

Пріоритетним напрямом роботи відділення є вивчення, розробка та впровадження сучасних досліджень у галузі художньої культури та проблематики синтезу пластичних мистецтв і дизайну, питання охорони мистецької спадщини, визначення стратегії наукової діяльності в цих важливих галузях. Дуже важливим стало прийняття Президією НАМ України ініційованого відділенням питання «Про стан критики та культурологічного аналізу з проблем синтезу мистецтв, архітектури, дизайну, декоративного та народного мистецтва». Відділенням розроблено важливий, з огляду на розширення впливу діяльності НАМ України на всі регіони України, типовий проект статуту регіональних наукових центрів НАМ України.

Члени відділення внесли важливі та аргументовані рекомендації, що стосуються розвитку та збереження народних промислів України при розгляді цього питання Верховною Радою України. Члени відділення здійснюють активну роботу в розробці державних програм розвитку сучасного мистецтва, заходів щодо увічнення пам’яті видатних діячів національної культури, членів НАМ України, беруть участь у парламентських слуханнях з питань, пов’язаних з мистецтвом та культурологією.

Члени відділення постійно виявляють активну громадську позицію та високий фаховий рівень стосовно проблем, пов’язаних із сучасним містобудуванням та реконструкцією міст України, зокрема Києва. Відділення проводить цілий ряд важливих фестивалів, виставок, пленерів організовує виставки наукових праць і творчих проектів, конференції, семінари, круглі столи з проблем синтезу мистецтв, презентує актуальні наукові видання, каталоги, збірники. Плідну роботу членів відділення синтезу пластичних мистецтв та секції культурології спрямовано на концентрацію зусиль для підвищення рівня мистецької освіти, розвитку аналітичної думки й практики художньої творчості.

Академіки: дійсні члени

Члени-кореспонденти

Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram