Відділення музичного мистецтва

Академік-секретар: Чуприна П.Я.
Заступник академіка-секретаря: Савчук Є.Г.
Бюро відділення: Чуприна П.Я., Савчук Є.Г., Станкович Є.Ф.
Учений секретар – Станкович-Спольська Рада (за посадою)
Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 20, м. Київ, 01054
Телефон: 486-37-41
E-mail: 
 

Академіки: дійсні члени

Члени-кореспонденти

Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram