Слово Президента

Ідея створення державної науково-творчої установи, яка б об’єднала найкращі мистецькі і наукові сили України задля духовного відродження нації, розвитку професійного і народного мистецтва, збереження і примноження художніх традицій, жила в українському мистецькому середовищі з 20-х років минулого століття. Заснування Академії мистецтв України, що відбулося у грудні 1996 року, стало відповіддю на вимоги життя, втіленням заповітних мрій багатьох поколінь художньої інтелігенції. Цей важливий держаний акт є надбанням нашої новітньої історії і має велике культурно-мистецьке й політичне значення для подальшого розвитку українського мистецтва, відродження, збереження та розквіту духовних традицій, проведення фундаментальних досліджень у галузі образотворчого, музичного, театрального, декоративно-ужиткового мистецтва, кіномистецтва, архітектури і дизайну, мистецтвознавства, естетики і культурології. Так само, як і наступний акт від 2010 року про надання Академії статусу національної.

Сьогодні Національна академія мистецтв України нараховує у своєму складі 94 видатних учених та митців сучасності — художників, композиторів, режисерів театру і кіно, диригентів, акторів, мистецтвознавців, керівників національних художніх колективів і театрів, вищих мистецьких навчальних закладів – дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів, які своєю активною багатогранною діяльністю зробили великий внесок у збагачення духовної скарбниці Української держави. Крім того, Академія має у своїх лавах 29 іноземних членів – всесвітньо відомих митців, науковців і діячів культури з різних країн і 22 почесних академіка. Такий потужний науковий і творчий потенціал Академії дає можливість досліджувати глибинні процеси мистецького життя й сприяти інтегруванню України в міжнародну науково-творчу спільноту. Підтвердженням цього є численні публікації наших науковців у вітчизняних і зарубіжних мистецьких виданнях, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, інших мистецьких проектах, присвячених проблемам розвитку культури та мистецької освіти. Використання міжнародного досвіду та співпраця з європейськими і світовими партнерами допомагає Академії в пошуках сучасних рішень на ті виклики, що стоять перед суспільством. Зокрема, йдеться про наукову і творчу співпрацю з культурними та науковими установами таких країн, як Польща, Китай, Литва, Естонія, Болгарія, Колумбія, Південна Корея, Угорщина, Велика Британія, Іспанія, Франція, Швейцарія, Ізраїль, США та ін.

Створення у складі Академії в грудні 2001 року Інституту проблем сучасного мистецтва відкрило широкі можливості для напрацювання програм фундаментальних досліджень з історії й теорії мистецтва, проблем культури та її трансформації в умовах глобальних викликів сучасності.  У 2007 році в складі Національної академії мистецтв України створено Інститут культурології, що викликано потребами в осмисленні сутності розвитку, взаємозв’язку та взаємовпливу духовної і матеріальної культури сучасної цивілізації, етносів, націй у конкретно-історичному періоді, а також необхідністю активізували становлення нової сфери соціогуманітарного знання — культурології. 

З метою ефективного поширення наукових знань, мистецьких і культурних цінностей створено Західний (з центром у Львові) та Східний (з центром у Харкові) регіональні науково-мистецькі центри НАМ України, очолювані, відповідно, академіками А.А. Бокотеєм і В.Я. Даниленком.

Виконуючи свою місію вищої науково-творчої установи в царині професійного мистецтва і науково-методичного центру, Академія об’єднує творчі, наукові та педагогічні сили України для розв’язання актуальних завдань у пошуках відповіді на гострі світоглядні та гуманітарні виклики, що постали сьогодні перед українським суспільством.  Це, зокрема, досягається завдяки плідній мистецькій і творчій діяльності, якісному здійсненню наукових розвідок у галузі мистецтвознавства і культурології та наступному впровадженню результатів фундаментальних наукових досліджень у формування та реалізацію стратегічних загальнодержавних програм гуманітарного розвитку і досягнення стратегічних цілей сталого розвитку, особливо на регіональному і місцевому рівнях; вихованню громадянина нового часу, свідомого національних і загальнолюдських культурних цінностей і сповненого глобальної відповідальності за долю світу.

Президент Національної академії мистецтв України, академік А. В. ЧЕБИКІН

Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram