Корисні посилання

Нормативно-правові акти

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
Закон України “Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3065-14
Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 40 “Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/404-2018-%D0%BF#n10

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи”

 Методичні рекомендації щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи та Типова форма контракту з керівником державної наукової установи

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998-2016-%D0%BF#n10
Постанова кабінету міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 “Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-2017-%D0%BF#n10

 

Постанова кабінету міністрів України від  4 липня 2018 р. № 528 “Про Національний фонд досліджень України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/528-2018-%D0%BF#n23
Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.11.2017  № 1507  “Про затвердження Порядок реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1564-17#n13

Наказ Міністерства освіти і науки України від  27.10.2008 N 977 “Про затвердження  Порядку державного обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09

 

Порядок державного обліку НТР та дисертацій

 

http://www.uintei.kiev.ua/page/poryadok-derzhavnogo-obliku-ntr-ta-dysertaciy

Онлайн реєстрація НТР

http://www.uintei.kiev.ua/page/poryadok-derzhavnogo-obliku-ntr-ta-dysertaciy

Державні органи влади

Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua
Комітет Верховної ради України з питань освіти, науки і інновацій http://kno.rada.gov.ua/
Міністерство культури та інформаційної політики України https://mkip.gov.ua/
Комітет Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005

Установи

Національний фонд досліджень України  https://nrfu.org.ua/
Національна академія наук України http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого https://nlu.org.ua/
Національна історична бібліотека України
https://nibu.kyiv.ua/
Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram