Відділення теорії та історії мистецтв

Відділення теорії та історії мистецтв складається з 18 членів, 8 дійсних членів (академіків),  10 членів-кореспондентів.

За умов зростання ролі мистецтвознавства як важливого чинника гармонійного розвитку особистості і суспільства Національна академія мистецтв України є тим творчо-науковим осередком, де мистецтвознавча наука представлена майже в усіх її напрямах. Академік-секретар відділення — академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, заслужений діяч культури Польщі О.К.Федорук; його заступники — академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, лауреат премії ім. Леся Курбаса Н.М.Корнієнко, доктор архітектури, професор М.М.Дьомін. Дійсні члени (академіки) відділення: доктор філософських наук, професор В.А.Бітаєв, доктор мистецтвознавства, професор М.Р.Губаренко, доктор мистецтвознавства, професор Т.В.Кара-Васильєва, доктор мистецтвознавства Н.М.Корнієнко, доктор мистецтвознавства, професор Л.С.Міляєва, доктор мистецтвознавства, професор Н.О.Персидська, доктор мистецтвознавства, професор Г.Г.Стельмащук, доктор мистецтвознавства, професор О.К.Федорук. Члени-кореспонденти: доктор мистецтвознавства В.М.Гайдабура, доктор архітектури, професор М.М.Дьомін, доктор мистецтвознавства, професор О.С.Зінкевич, доктор мистецтвознавства, професор О.Ю.Клековкін, доктор мистецтвознавства, професор О.А.Лагутенко, кандидат мистецтвознавства, професор О.С.Мусієнко, доктор мистецтвознавства, професор С.Й.Поріцька (Грица), доктор мистецтвознавства, професор О.В.Сокол, доктор мистецтвознавства, професор А.К.Терещенко, доктор мистецтвознавства І.М.Юдкін. Учений секретар відділення — кандидат наук, старший науковий співробітник П.В.Харченко.

В останній чверті XX — на початку XXI століття розвиток національної художньої культури та гуманітарно-природничих дисциплін породив нові підходи до аналізу тих процесів та явищ, що мають місце в соціокультурному середовищі держави, зокрема виокремив та дефініціював пріоритетні напрями національного мистецтвознавства. В умовах цього нового контексту національне мистецтвознавство, представлене відділенням теорії та історії мистецтв НАМ України, демонструє вагомі методологічні і теоретичні здобутки, потужний потік експериментальної думки, новітні пошукові напрями історично-аналітичного характеру.

Водночас члени відділення зосереджують увагу на поглибленні зв’язків зі світовою мистецтвознавчою практикою. Простежується прорив у площині герметизму мистецтвознавства — вихід на міжнародні контакти, інтеграція наукової думки у міжнародний культурний простір (організація та проведення міжнародних конференцій, симпозіумів круглих столів) набувають все більш потужного характеру. Завдячуючи зусиллям відділення теорії та історії мистецтв НАМ України, дослідження та популяризація кращих здобутків української художньої культури та її митців знаходять активне поширення, масштаб конкретних мистецтвознавчих досліджень поступово зростає.

Відділення теорії та історії мистецтв Національної академії мистецтв України є тим осередком у загальнонаціональному просторі, що не тільки акумулює здобутки представників науки різних регіонів України, а й намагається розвинути визначену вище проблематику, розробку сучасних методологій та навчально-методичних напрацювань, зосередитися на інтегративних процесах щодо поєднання різних сфер гуманітарного знання, активізувати входження української культури у світовий простір. Саме ці напрями діяльності, а також фундаментальні теоретичні та історичні дослідження членів відділення визначають молодій генерації вчених вектор подальшого розвитку мистецтвознавства — важливого чинника гуманізації суспільства та духовного збагачення особистості.

 

Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram