Відділення образотворчого мистецтва

Відділення образотворчого мистецтва складається з 19 членів,  11 дійсних членів (академіків),  8 членів-кореспондентів.

Творчу і наукову роботу членів відділення спрямовано на здійснення запланованих заходів як у сфері творчої практики, так і в науково- теоретичному та педагогічному напрямках. За роки існування НАМ України основна робота відділення сконцентровувалась на дослідженні важливих проблем національного мистецтва, розвитку творчої активності митців та збагаченні творчого потенціалу держави в галузі культури і мистецтва, здійсненні комплексу заходів щодо збереження пам’яток мистецької спадщини, удосконаленні нормативно-правової бази в галузі культури і мистецтва. В основу роботи відділення покладені важливі законодавчі акти та постанови Кабінету Міністрів України, зорієнтовані на державну підтримку розвитку культури.

До складу відділення входять: дійсні члени (академіки) — В.І.Баринова, О.І.Губарев, М.Є.Гуйда, А.В.Кущ, А.І.Мельник, В.В.Микита, В.Є.Перевальський (академік-секретар відділення), В.І.Рижих, В.Д.Сидоренко, А.В.Чебикін, В.А.Чепелик; члени-кореспонденти — М.І.Білик , Г.С.Васецький, В.Г.Виродова-Готьє, В.Л.Ганоцький, А.Д.Криволап, Б.І.Кузьма, П.М.Маков, Т.Й.Сільваші, В.Я.Чебаник; учений секретар відділення — кандидат технічних наук С.О.Бердинських.

Оскільки Академія заснована з метою забезпечення розвитку українського мистецтва, відродження національних традицій, проведення фундаментальних досліджень з історії становлення і розвитку художньої культури нашої держави, члени відділення ведуть активну роботу в усіх сферах культурно-мистецького життя як на державних, громадських, наукових, освітянських засадах, так і в творчих майстернях.

Члени відділення проводять значну роботу, спрямовану на поліпшення умов функціонування культури, мистецтва на державному законодавчому рівні, зокрема беруть участь в розробці та внесенні в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України пропозицій про внесення змін та доповнень до Закону України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”, “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”.

Відділенням була ініційована розробка проекту Державної програми підтримки розвитку сучасного мистецтва до 2015 року, що сприяло зміцненню правових, соціальних, економічних та організаційних засад діяльності митців та науковців. Програма дозволила удосконалити взаємодію органів влади з мистецькими спілками та забезпечити стабільність державної підтримки розвитку сучасного мистецтва і національної культури в цілому.

Академіки та члени-кореспонденти відділення організовують самостійно, а також беруть участь в організації і проведенні міжнародних та всеукраїнських виставок, пленерів, симпозіумів, здійснюють активну творчу та виставкову роботу в Україні та за її межами, розвивають перспективні напрямки міжнародної співпраці, презентують твори членів відділення в багатьох країнах світу: США, Франції, Англії, Угорщині, Росії, Словаччині, Китаї, Чорногорії, Австрії та ін.

Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram