Відділення музичного мистецтва

Відділення музичного мистецтва складається з 13 членів, 6 дійсних членів (академіків),  7 членів-кореспондентів.

Відділення музичного мистецтва створене у липні 1997 року. Академік-секретар відділення – академік П.Я.Чуприна. Дійсні члени (академіки) відділення – М.М.Вантух, Герой України (2004); І.М.Пилатюк, В.І.Рожок, Є.Г.Савчук, Герой України (2009), Є.Ф.Станкович, Герой України (2009), П.Я.Чуприна; члени-кореспонденти – А.О.Гаврилець, І.-Я.Д.Гамкало, Л.В.Дичко, Ж.Ю.Колодуб, В.Ф.Сіренко, О.В.Скрипник, І.В.Щербаков. Учений секретар відділення – кандидат мистецтвознавства Р.Станкович- Спольська.

Діяльність відділення спрямовано на збереження кращих досягнень вітчизняної музичної спадщини, підготовку кадрів вищої кваліфікації, популяризацію української музичної культури, активізацію музично-освітянського і музично-професійного руху в Україні. Відділення постійно підтримує наукові й творчі зв’язки з вищими навчальними закладами Києва, Донецька, Львова, Одеси, Харкова та інших міст України, видавництвами, газетами, журналами, національними творчими спілками, театрально- концертними закладами України.

Вищі музичні навчальні заклади, якими опікується відділення, є центрами музичної освіти і науки в Україні. Одне з пріоритетних завдань відділення – гуманізація музичної освіти, виховання високопрофесійної майбутньої музичної еліти України, розвиток естетичної культури учнівської та студентської молоді, формування її професіоналізму, національної самосвідомості, шанобливого ставлення до вітчизняних та світових культурних традицій.

Члени музичного відділення виступали активними засновниками і учасниками багатьох міжнародних та всеукраїнських науково-мистецьких проектів і заходів, серед яких — міжнародні мистецькі проекти – «Нова музика в Україні» (сезон 2008 – 2009), Міжнародний дитячий фестиваль «Артеківські зорі», Міжнародний фестиваль сучасної музики «Музичні прем’єри сезону», широковідомі Міжнародні фестивалі «Київ Мюзик Фест», Міжнародний конкурс піаністів ім. Е.Гілельса, міжнародні музичні фестивалі «Харківські асамблеї», «Контрасти» у м.Львові та багато інших.

Члени відділення плідно працюють на музично-педагогічній ниві, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, аспірантів та докторантів, є постійними учасниками міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів з проблем музичної та музично-педагогічної творчості. Відділення музичного мистецтва НАМ України – справжній епіцентр культурного життя країни, де сконцентровані найпотужніші мистецькі сили. Творчість членів відділення – авангард наукової та художньої світової думки, відтак саме їй ми завдячуємо високому мистецькому рівню нашої культури. Представляючи еліту українського суспільства, митці своєю творчістю досягають найвищих результатів та щирого визнання.

Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram