Інтелектуальна власність

Нормативно-правові акти

Закон України “Про авторське право і суміжні права” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text
Закон України “Про правову охорону географічних зазначень” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text
Закон України “Про інноваційну діяльність” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15/print

Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності

http://ndiiv.org.ua/index.php/ua/?id=226
Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) WIPO https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html
Постанова Кабінету Міністрів України від  27 грудня 2001 р. № 1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001-%D0%BF/print1198759817852676#Text

 

Новини
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
Instagram