Національна академія мистецтв України

ГОР МИКОЛАЙОВИЧ ЮДКІН — мистецтвознавець, дослідник художньої культури, теорії культури та стилістики.

ENG    

                 www.academia.gov.uaГОР МИКОЛАЙОВИЧ ЮДКІН — мистецтвознавець, дослідник художньої культури, теорії культури та стилістики.

ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ ЮДКІН — мистецтвознавець, дослідник художньої культури, теорії культури та стилістики.

Його діяльність відзначається широкими інтересами та високою професійністю. Основні напрями наукових пошуків дослідника – ритмологія як інтеграційна міжгалузева дисципліна, застосування лінгвістичних методів, історія стилів та між стильових взаємин.

І. Юдкін проводить науково-педагогічну роботу. Ним написана програма «Прикладна культурологія», монографія «Культурологія Просвітництва» затверджена як навчальний посібник, він читає курс лекцій з культурології та музичної психології у Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського.

Він є учасником багатьох міжнародних форумів, конференцій, неодноразово брав участь у з’їздах славістів та у роботі конгресу товариства фольклористів та етнологів.

У науково-творчому доробку І. Юдкіна понад 10 авторських монографій та участь у 16 колективних досліджень, багато статей з актуальних питань музикознавства, теорії культури та стилістики у вітчизняній та міжнародній пресі.

Основним науковим надбанням дослідника є праці: «Нариси німецької музичної культури другої половини ХХ сторіччя» (1994), «Культурологія Просвітництва» (1999), «Культура романтики» (2001), «Ентимологічні джерела художнього мислення у слов’янському фольклорі» (2003), «Короткий семантико етимологічний довідник: славістика та романо-германістики» (2004), «Формування визначників української культури» (2008), «Aphoristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry» («Афористичні основи драматичної і ліричної поезії», 2013) та ін.

 

Член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2006)

доктор мистецтвознавства (1996)

старший науковий співробітник (2004)

 

 1948 — народився 21 грудня у м.Львові.

1970 — закінчив Львівську державну консерваторію ім. М.В. Лисенка.

З 1970 - аспірант, науковий співробітник, завідувач відділу культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України.

Посада: завідувач відділу культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України.