Національна академія мистецтв України

МИХАЙЛО ЄВСТАХІЙОВИЧ СТАНКЕВИЧ — мистецтвознавець, педагог.

ENG    

                 www.academia.gov.uaМИХАЙЛО ЄВСТАХІЙОВИЧ СТАНКЕВИЧ — мистецтвознавець, педагог. МИХАЙЛО ЄВСТАХІЙОВИЧ СТАНКЕВИЧ — мистецтвознавець, педагог.

Автор більш ніж 150 наукових і науково-популярних праць, у тому числі 7 монографій, а також збірників, довідників, навчальних посібників і численних статей.

У коло його дослідницьких інтересів входять праці з теорії сакрального мистецтва, дизайну, проблем візуальних мистецтв, естетики та культурології. Він автор досліджень з питань типології, семіотики мистецтва, теоретичні положення яких є важливим підґрунтям для подальших розвідок та аналізу візуального мистецтва, синтезу пластичних мистецтв, дизайну та декоративного мистецтва.

М.Станкевич плідно поєднував наукову роботу з викладанням курсів з історії всесвітнього мистецтва, теорії декоративного мистецтва в Національному університеті «Львівська політехніка», у Тернопільському державному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка, у Львівській музичній академії.

М. Станкевич підготував багато молодих талановитих учених, серед яких 12 кандидатів наук.

Був науковим редактором монографій, збірників, головним редактором щорічника «Мистецтвознавство» та «Наукових записок Прикарпатського університету» (серія «Мистецтвознавство»).

Основні наукові праці: «Українські витинанки» (1986), «Українське художнє дерево ХV—ХХ ст.» (2002), «Автентичність мистецтва» (2004), навчальний посібник «Декоративно-прикладне мистецтво» (у співавторстві, 1992), довідник «Народні художні промисли УРСР» (у співавторстві, 1986), «Скульптура Володимира Мельника» (2000), «Структура художнього тексту хреста» (1997), «Проблеми етномистецької традиції в модерні й авангарді» (2001), «Проблеми теорії дослідження пластичних мистецтв» (2003), «Утилітарність декоративного мистецтва» (2004), «Автентичність мистецтва» (2004), «Словник українського сакрального мистецтва» (2006, у співавторстві).

 

1948 - 2017

Член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2002)

доктор мистецтвознавства (1995)

професор (2000)

лауреат премії ім. С.Гординського (2004)

 

 1948 — народився 1 серпня у с. Жизномир Бучацького р-ну Тернопільської обл.

1978 — закінчив Київський державний художній інститут за спеціальністю «Мистецтвознавство».

1975—1980 - викладав естетику і етику в Бучацькому радгоспі-технікумі.

1980—1990 - науковий співробітник Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.М.Т.Рильського АН України.

1990 - 2017 - завідувач відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України.

2017 - помер 16 березня.

Член Національної спілки художників України, голова секції мистецтвознавства Львівської організації НСХУ, голова Спілки критиків та істориків мистецтва (1998).

Нагороджений Срібною медаллю АМУ (2008).