Національна академія мистецтв України

ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ СОКОЛ — музикознавець-теоретик, дослідник, педагог..

ENG    

                 www.academia.gov.uaОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ СОКОЛ — музикознавець-теоретик, дослідник, педагог.

ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ СОКОЛ — музикознавець-теоретик, дослідник, педагог.

Коло його наукових зацікавлень окреслене питаннями теорії інтонаційно-художнього образу Всесвіту, інтерпретації джазового стилю, логікою та методологією музикознавства. Доповіді науковця на міжнародних та всеукраїнських конференціях висвітлюють проблеми в сучасній музичній культурології, музичного виконавства, вищої музичної освіти.

О. Сокол є автором понад 150 наукових публікацій. Вагомим внеском у вітчизняне музикознавство стала розроблена ним теорія та класифікація музичних артикуляцій. Новим напрямом у музикознавстві є також його теорія експресивно-мовного стилю в музиці. З 2002 року О. Сокол очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Музичне мистецтво» в Одеській музичній академії ім. А.В. Нежданової.

Основні наукові праці О. Сокола: «Теорія музичної артикуляції» (1996), «Експресивно-стилістичні ремарки і музичний стиль», «Інтонаційні вправи та імпровізація на заняттях сольфеджіо» (1980), «Структура музикознавства» (1991), «Термінологічні ремарки і експресивно-мовний стиль в музиці» (1992), «Исполнительские ремарки, образ мира и музыкальный стиль» (2007), «Виконавські ремарки: образ світу і музичний стиль» (перекл. з рос., з доповненнями і предметним покажчиком, 2013).

 

Член-кореспондент Національної академії мистецтв України (1997)

доктор мистецтвознавства (1996)

професор (1991)

заслужений діяч мистецтв України (2004)

 

 1944 — народився 1 березня у м.Херсоні.

1968 — закінчив Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової за спеціальністю «Баян» та «Музикознавство».

З 1969 - розпочав педагогічну роботу в Одеській консерваторії ім. А.В. Нежданової.

1986—2000 - проректор з навчальної роботи Одеської державної консерваторії ім. А.В.Нежданової.

2000 - 2018 - ректор Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової (нині - Одеська національна музична академія ім.А.В.Нежданової).

Член Національної спілки композиторів України.

Академік Академії наук Вищої школи України.

Нагороджений: орденами "За заслуги" ІІ (2013) та ІІІ(2009) ступенів , Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), Почесним дипломом Президії АМУ, Золотою медаллю АМУ (2017).