Національна академія мистецтв України

РОСТИСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ ПИЛИПЧУК — театрозна- вець, педагог.

RUSENG    

                 www.academia.gov.uaРОСТИСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ ПИЛИПЧУК — театрозна- вець, педагог.РОСТИСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ ПИЛИПЧУК — театрознавець, педагог.

Автор понад 300 наукових праць — чи не єдиний історик українського театру, наукові інтереси якого простягалися від найдавніших часів до початку ХХ сторіччя.

Від історії театру на західноукраїнських землях учений прийшов до узагальненої історії українського театру на всіх етнічних землях України і поза її межами.

Його історична концепція українського театру викладена у колективних виданнях «Український драматичний театр» (Т. 1, 1967), «Історія Української РСР» (Т. 1, Кн. 2, 1979), «Українська Радянська Соціалістична Республіка» (1986), «Історія української культури» (Т. 2, 2001; Т. 3, 2003; Т. 4, Кн. 2, 2005), «Становлення українського професіонального театру в Галичині (60-і рр. ХІХ ст.)» («Просценіум», 2001—2006) та ін.

Р.Пилипчук — упорядник і коментатор багатьох видань творів українських драматургів, а також збірників спогадів про видатних діячів тетрального і музичного мистецтва (І.Карпенка-Карого, М. Садовського, П. Саксаганського, М. Лисенка).

Перу Р.Пилипчука належать праці з історії українського театрознавства, театрального слов'янознавства, театрального джерелознавства.

У 1980—1987 рр. був головним редактором республіканського наукового збірника «Театральна культура» (сім випусків), його зусиллями видано в рамках «Записок Наукового товариства імені Шевченка» три томи театрознавчих праць (1999, 2003, 2006); науковий редактор багатьох театрознавчих монографій і збірників.

Учасник численних наукових конференцій, симпозіумів, у тому числі міжнародних.

Як ректор багатопрофільного вищого мистецького навчального закладу здійснював двадцятирічне ефективне керівництво з підготовки фахівців театрального мистецтва, кіномистецтва і телебачення.

 

1936 - 2014

Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України (2001)

кандидат мистецтвознавства (1971)

професор (1989)

заслужений діяч мистецтв України (1993)

лауреат премії Спілки театральних діячів України (1992)

літературно-мистецької премії ім.І.П.Котляревського (1994)

 

 1936 — народився 10 липня в с.Оришківцях Гусятинського району Тернопільської обл.

1958 — закінчив філологічний факультет Чернівецького державного університету.

1963 — закінчив аспірантуру при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.М.Т.Рильського НАН України за спеціальністю «Театральне мистецтво».

1963—1977 - науковий співробітник відділу театрознавства, учений секретар Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського.

1977—1983 - проректор з наукової роботи Київського державного інституту театрального мистецтва ім.І.К.Карпенка-Карого.

1983—2003 - ректор Київського державного інституту театрального мистецтва ім.І.К.Карпенка-Карого.

2003 - 2014 - радник ректора, професор кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого.

1997—2001 - член-кореспондент АМУ.

2014 - помер 22 серпня.

Член Національної спілки театральних діячів України, академік Академії наук Вищої школи України, дійсний член Наукового товариства ім.Шевченка.

Нагороджений: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1998), Золотою медаллю АМУ (2011).