Національна академія мистецтв України

СОФІЯ ЙОСИПІВНА ПОРІЦЬКА (ГРИЦА) – відомий в Україні та за її межами музикознавець-фольклорист, теоретик і практик

ENG    

                 www.academia.gov.uaСОФІЯ ЙОСИПІВНА ПОРІЦЬКА (ГРИЦА) – відомий в Україні та за її межами музикознавець-фольклорист, теоретик і практик

СОФІЯ ЙОСИПІВНА ПОРІЦЬКА (ГРИЦА) – відомий в Україні та за її межами музикознавець-фольклорист, теоретик і практик, автор близько 300 робіт. Її розробки у галузі структурної типології, зокрема парадигматики, соціології увійшли до наукового та педагогічного практикуму не тільки в Україні, а й за її межами.

Багато років С. Поріцька (Грица) проводила активну пропаганду автентичного фольклору у програмах радіо: «З народних джерел», «Золоті ключі», «Дзвонкова криниця». Вона є постійним учасником провідних міжнародних славістичних конгресів, конференцій. За своє життя здійснила близько 20 експедицій у Карпати, на Закарпаття, Полісся, Волинь, Полтавщину, Поділля, Буковину. Матеріали цих розвідок увійшли в багатотомник «Українська народна творчість». Будучи членом редколегій багатьох наукових видань, С. Поріцька (Грица) підготувала до видання три томи спадщини академіка Ф.М. Колеси.

Основні наукові праці: «Філарет Михайлович Колеса» (1962), «Мелос української народної епіки» (1979), «Фольклор у просторі і часі» (2002), «Трансмісія фольклорної традиції» (2002), «Українські народні думи» (2007), «Леся Дичко в житті і творчості» (2012).

 

Член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2009)

доктор мистецтвознавства(1982)

професор(1993)

лауреат премії ім.Б.Астаф'єва(1991), премії ім.М.Лисенка (1999), премії ім.Ф.Колесси (1999)

 

 1932 - народилася 5 грудня у м.Львові

1954 - закінчила Львівську державну консерваторію ім. М.В.Лисенка

з 1957 - молодший, старший, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України.

Нагороджена Золотою медаллю АМУ (2012).

Посада: провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського