Національна академія мистецтв України

ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА МІЛЯЄВА — мистецтвознавець, учений, педагог.

ENG    

                 www.academia.gov.uaЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА МІЛЯЄВА — мистецтвознавець, учений, педагог.

ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА МІЛЯЄВА — мистецтвознавець, учений, педагог.

Під науковим керівництвом Л. Міляєвої захищено ряд дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидатів та докторів мистецтвознавства, вона є членом кількох учених рад із захисту дисертацій, веде активну науково-громадську діяльність на терені пропаганди та збереження української культури; учасниця всеукраїнських та міжнародних конференцій і симпозіумів; її наукові дослідження широко використовуються міжнародною науковою спільнотою.

У творчому доробку Л.Міляєвої близько 200 наукових праць. Понад 40 років вона досліджує проблеми історії українського образотворчого мистецтва, повертаючи до сучасників кращі зразки національної культури з глибини століть.

Основні наукові праці відомого науковця: «К.О. Трутовський» (1955), «Українське мистецтво ХІV – першої половини ХVІІ ст.» (1963, у співавторстві), «Розписи Потелича» (1969, 1971 – рос.), «Украинское искусство конца ХІІІ – первой половины ХVІІ в.» (у кн. «Искусство народов СССР», т. 3, 1974), «Украинское искусство второй половины ХVІІ – ХVІІІ в.» (у кн. “Искусство народов СССР”, т. 4, 1976), «Український середньовічний живопис» (1976, у співавторстві), «Спасо-Преображенская церковь с. Великие Сорочинцы Полтавской обл.» (у кн. “Западно-евроски барок и византиjски свет”. – Београд, 1991), «Иконография и красноречие украинского барокко» (у кн. “Восточнохристианский храм. Литургия и искуство”, 1994), «The Ukrainian Icon 11th- 18 th centuries. From Byzantine source to the Baroque» (S.-Petersburg, Bournemouth; 1996, анг., нім., франц. мовами), «Freski kaplicy Trojcy Swi?tej na Zamku Lubelskim a sztuka ukrai?ska» (у кн. «Kaplica Trojcy Swi?tej na Zamku Lubelskim», Lublin, 1999) «The Icon of Saint George with Scenes from his Life» (Perceptions of Byzantium and Іts Neighbors, New-York, 2000), «Митрополит Петро Могила і мистецтво Києва 30–40-х рр. ХVІІ ст.» (Вісник Львівського університету, 2003), «Redivivus phoenix – oczyma Jakuba Suszy» (у кн. «Do pi?kna Nadprzyrodzonego», Che?m, 2003), «С. Подервянский» (2011), «Сумён Матвеевич Миляув» (2014).

 

Дійсний член (академік) Національної академії мистецтвУкраїни (2000)

доктор мистецтвознавства (1988)

професор (1991)

заслужений діяч мистецтв України (1992)

 1925 — народилася 13 листопада у м. Харкові.

1950 — закінчила Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (філологічний факультет).

1949—1964 - науковий співробітник, завідувач відділу Київського державного музею українського образотворчого мистецтва.

З 1962 - викладає в Київському художньому інституті (нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури).

1997—2000 - член-кореспондент АМУ.

Член Національної спілки художників України, академік Академії наук Вищої школи України.

Нагороджена: орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (2012),Золотою медаллю АМУ (2005).

Посада: професор кафедри теорії та історії мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.