Національна академія мистецтв України

Національна академія мистецтв України

ПРО АКАДЕМІЮ ВІДДІЛЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ АКАДЕМІЇ

ВИДАННЯ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛЕННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ПОЧЕСНІ АКАДЕМІКИ

УСТАНОВИ

ПРЕЗИДІЯ ВІДДІЛЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НЕЗАБУТНІ

ЗВІТИ І ПЛАНИ

АПАРАТ ПРЕЗИДІЇ ВІДДІЛЕННЯ КІНОМИСТЕЦТВА

НОВИНИ

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ
ВІДДІЛЕННЯ СИНТЕЗУ ПЛАСТИЧНИХ МИСТЕЦТВ

Пошук в GoogleRUSENG

www.academia.gov.ua

Національна академія мистецтв України


СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


Національна академія мистецтв України є державною науковою організацією в галузі культури і мистецтв. Ідея створення установи, котра б об’єднала найкращі мистецькі і наукові сили України з метою духовного відродження нації, розвитку професіонального і народного мистецтва, збереження та примноження художніх традицій, жила в українському мистецькому середовищі з 20-х років минулого століття. Втіленням цієї ідеї стало заснування Академії мистецтв України – державної науково-творчої установи в царині художньої культури та мистецтвознавства, що відбулося 14 грудня 1996 року відповідно до Указу Президента України № 1209/96.

На перших установчих академічних зборах академіків-засновників – видатних діячів національного мистецтва – у січні 1997 року було обрано керівні органи Академії: президентом – академіка, народного художника України, ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, професора А.В. Чебикіна, віце-президентом – академіка, народного художника України В.Д. Сидоренка, головним ученим секретарем – академіка, заслуженого діяча мистецтв України, професора М.О. Криволапова. 20 травня 1998 року віце-президентом Академії мистецтв України обрано академіка, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора мистецтвознавства, професора І.Д. Безгіна.

2 березня 2007 року віце-президентом Академії обрано академіка, заслуженого діяча мистецтв України, кандидата філософських наук, професора Ю.П. Богуцького, а головним ученим секретарем – академіка, заслуженого працівника освіти України, доктора технічних наук зі спеціальності “естетика”, професора М.І. Яковлєва.

24 квітня 2015 року віце-президентом Академії обрано академіка, заслуженого працівника освіти України, доктора технічних наук, професора М.І.Яковлєва. Виконуючим обов'язки головного ученого секретаря призначено члена-кореспондента, заслуженого діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, професора О.В.Скрипника

3 березня 2017 року у відповідності до нової редакції Статуту НАМ України на загальних зборах було обрано керівництво Академії у складі: президент - академік А.В.Чебикін, перший віце-президент - академік М.І.Яковлєв, віце-президенти - академік В.А.Бітаєв, академік Ю.П.Богуцький, академік В.Д.Сидоренко, головний учений секретар - член-кореспондент О.В.Скрипник

Ураховуючи вагомий внесок Академії у розвиток українського мистецтва, відродження національних традицій, проведення фундаментальних досліджень з історії становлення і збагачення духовної культури України, Указом Президента України від 18 лютого 2010 року №191/2010 Академії мистецтв України надано статус національної.

В структурі Академії діють відділення образотворчого, музичного, театрального та кіномистецтва, теорії та історії мистецтв (мистецтвознавства), синтезу пластичних мистецтв, секція естетики та культурології у складі відділення синтезу пластичних мистецтв. Відділення займаються визначенням пріоритетних шляхів розвитку українського мистецтва, головних напрямків фундаментальних наукових досліджень, розвитком освіти.

Нині у складі Академії – 102 видатних учених та митців сучасності, серед яких художники, композитори, режисери театру і кіно, диригенти, актори, мистецтвознавці, керівники національних художніх колективів і театрів, вищих мистецьких навчальних закладів, які своєю активною багатогранною діяльністю зробили великий внесок у збагачення духовної скарбниці Української держави. Також до науково-творчого складу Академії входять 16 іноземних членів та 16 почесних академіків.

Потужний науковий і творчий потенціал Академії дає можливість досліджувати глибинні процеси мистецького життя й сприяти інтегруванню України в міжнародну науково-творчу спільноту. Підтвердженням цього є численні публікації наших науковців у вітчизняних і зарубіжних мистецьких виданнях, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, інших мистецьких проектах, присвячених проблемам розвитку культури та мистецької освіти.

Створення у складі Академії в грудні 2001 року Інституту проблем сучасного мистецтва відкрило широкі можливості для напрацювання програм фундаментальних досліджень з історії й теорії мистецтва, дослідження проблем культури та її трансформації в умовах глобальних викликів сучасності. Інститут видав низку монографій та збірників наукових праць: колективні монографії «Нариси з історії кіномистецтва України», «Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття», «Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст.»; збірники статей з мистецтвознавства та культурології «МІСТ (мистецтво, історія, сучасність, теорія)», «Актуальні проблеми мистецької практики та мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії: Науково-теоретичні праці та публіцистика» та ін. Інститут бере участь у багатьох міжнародних мистецьких акціях – виставках, фестивалях, реалізовує численні міжнародні проекти. Очолює Інститут академік, віце-президент Академії, кандидат мистецтвознавства, народний художник України, професор В.Д. Сидоренко.

У травні 2007 року в складі Академії утворено Інститут культурології, який займається здійсненням фундаментальних досліджень у галузі теорії та історії культури, зокрема з проблем художньої культури, її самоорганізації та динаміки, вивчення методологічних та науково-практичних аспектів розвитку вітчизняної культури, етнокультурології, музеєзнавства, пам’яткознавства, світової культури і міжнародних культурних зв’язків, практичних і пошукових дій, спрямованих на розвиток національної культури, а також впровадження нових мистецьких технологій і практик. Інститутом видано щорічники наукових праць «Культурологічна думка», низку монографій, збірників наукових праць, організовано численні наукові семінари та конференції. Рішенням президії Академії директором Інституту призначено академіка, віце-президента Академії, кандидата філософських наук Ю.П. Богуцького.

Багато членів Академії мистецтв України відзначені державними нагородами: у складі Академії – 10 Героїв України, 31 лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 2 лауреати Державної премії України в галузі архітектури, 5 лауреатів Державної премії України імені Олександра Довженка; 26 народних художників України, 1 – заслужений художник України; 32 народні артисти України, 5 народних артистів СРСР; 1 народний архітектор України, 1 заслужені архітектори України; 26 заслужених діячів мистецтв України, 1 заслужений працівник культури України, 3 заслужені діячі науки і техніки України.

23 члени Академії нагороджені орденом Князя Ярослава Мудрого, 7 – Княгині Ольги, 13 – орденом “Знак Пошани”, “За мужність” (1), 50 – орденом “За заслуги”; 31 членів Академії мають ступінь доктора наук, 61 – вчене звання професора.

Серед членів Академії – відомі в Україні та за її межами художники-живописці Олександр Губарев, Михайло Гуйда, Василь Гурін, Володимир Микита, Віктор Рижих, Віктор Сидоренко, Андрій Чебикін та ін., скульптори Анатолій Кущ, Володимир Чепелик та ін.; діячі музичного мистецтва – Герої України Мирослав Вантух, Євген Савчук, Мирослав Скорик, Євген Станкович; діячі кіномистецтва Роман Балаян, Кіра Муратова, Вадим Скуратівський та ін.; діячі театру Богдан Козак, Юрій Мажуга, Тетяна Назарова, Михайло Рєзнікович та ін.; мистецтвознавці Неллі Корнієнко, Михайло Криволапов, Людмила Міляєва, Ніна Персидська, Олександр Федорук та ін.; діячі пластичних мистецтв, естетики та культурології Юрій Богуцький, Андрій Бокотей, Любомир Медвідь, Володимир Прядка, Микола Яковлєв та ін. Серед почесних академіків – Герої України Іван Драч та Олександр Омельченко.

Академія співпрацює з Міністерством культури України, Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України, науковими установами, національними творчими спілками, вищими мистецькими навчальними закладами.

Виконуючи свою місію вищої науково-творчої установи в галузі професіонального мистецтва та науково-методичного центру, з метою розв’язання актуальних мистецьких проблем, втілення в життя завдань розвитку національної культури, дедалі активнішої участі у сучасних світових мистецьких процесах, Академія об’єднує творчі, наукові та педагогічні сили – дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, почесних та іноземних членів у галузях образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, дизайну, музики, театру, кіно, хореографії, мистецтвознавства, музейної справи та інших.

© 2010-2017 Національна академія мистецтв України